My Company Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về My Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo Customize(Debranding, My Odoo)
Quick customize, debranding,reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. odoo debrand, odoo debranding, customize my odoo.
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
VNPT Quản lý hồ sơ
VNPT Quản lý hồ sơ
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
VNPT Attendance Device
VNPT attendance device
VNPT Quản lý danh bạ nhân sự
Quản lý danh bạ nhân sự
VNPT Quản lý đánh giá nhân sự
Quản lý đánh giá nhân sự
VNPT Quản lý thông tin Đảng viên
Quản lý thông tin Đảng viên
VNPT Quy hoạch cán bộ
Quy hoạch cán bộ
VNPT HR Request
Quản lý yêu cầu
VNPT Quản lý đào tạo bồi dưỡng
Quản lý đào tạo bồi dưỡng
VNPT Quản lý cảnh báo
Quản lý cảnh báo
Attachments Preview
Attachments preview in form view
Department in list/kanban/form view
Add a department tree before list/kanban view vd: And Form only used for the hr.department view
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Update icon menu
VNPT Advanced Search
Custom Advanced Search
VNPT Config System
VNPT Customize Odoo
Customize Odoo
VNPT HR Dashboard
Trang chủ HRM
VNPT Điều khoản chính sách
Thiết lập yêu cầu đồng ý điều khoản, chính sách khi sử dụng phần mềm
VNPT Execute Sql
VNPT Export list view
VNPT Biên chế
VNPT Biên chế
VNPT Cơ cấu tổ chức
VNPT Cơ cấu tổ chức
VNPT Nhập dữ liệu
VNPT Nhập dữ liêu
VNPT Quản lý ngày nghỉ
VNPT Quản lý ngày nghỉ
VNPT Origination Chart
VNPT Hồ sơ cá nhân tự khai
VNPT Hồ sơ cá nhân tự khai
VNPT Lương - Phụ cấp
VNPT lương, phụ cấp 2c
VNPT Quản lý tuyển dụng
VNPT Quản lý tuyển dụng
VNPT Báo Cáo
VNPT Báo Cáo
Báo cáo công chức viên chức
Báo cáo công chức viên chức
VNPT Quản lý chấm công
VNPT Quản lý chấm công
VNPT Popup Message
Custom Success, warnings, alert message box wizard
VNPT Notification Manager
Quản lý các notification gửi đến ứng dụng mobile
VNPT Security Base
VNPT Security HRM
Customize res_group, res_user.
VNPT SMS Template
Cho phép tạo các mẫu sms và quản lý sms gateway
Đồng bộ dữ liệu
VNPT Upgrade Auto
VNPT Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
VNPT Survey
VNPT CCVC Riêng
VNPT CCVC Riêng
VNPT CCVC 3.0
VNPT CCVC 3.0
VNPT CCVC 3.0 Cache Search
VNPT CCVC 3.0 Cache Search
VNPT API CONTROL
Ký số